RECICLEAZĂ

reciclare

DE CE TREBUIE SĂ COLECTĂM SELECTIV ȘI SĂ RECICLĂM?

Legislația de mediu interzice debarasarea deșeurilor de echipamente electrice și electronice împreună cu deșeul menajer deoarece aceste echipamente au în componența lor elemente cu potențial toxic. De aceea, soluția completă și legală este reciclarea lor în centre autorizate, răspunzătoare pentru procesarea și eliminarea lor in condiții de siguranță pentru mediu și pentru sănătatea populației.

CE ECHIPAMENTE COLECTĂM SELECTIV ȘI RECICLĂM?

Orice aparat care nu mai servește scopului pentru care a fost produs și achiziționat, fie că este depășit tehnologic sau a ajuns la sfârșitul ciclului de viață și nu mai funcționează, ocupă inutil spațiul. Mai mult, echipamentele neperformante pot aduce pierderi pe termen lung: consum mare de energie, costuri de servisare, timp pierdut pe perioada reparațiilor etc.

CUM AJUTĂM MEDIUL?

Prin debarasarea responsabilă și reciclarea deșeurilor electrice și electronice, prin reutilizarea și valorificarea componentelor extrase din aceste echipamente, se reduce consumul de materie primă nouă și se păstrează resursele naturale, și de asemenea se reduce consumul de energie și nivelul de contaminare a mediului natural. Nu arunca deșeurile electrice și electronice la gunoi, reciclarea înseamnă respect pentru mediu, pentru lege, dar și pentru noi înșine!

eCOLECTEAZĂ

Scapă ușor și simplu de deșeurile electrice și electronice!
Call Now ButtonApeleaza